COM PODEM ACONSEGUIR UNA FABRICACIÓ ECONÒMICA?

A l’hora de fer un producte nou sempre es té molt en compte un llindar màxim del preu de la fabricació. Però com es pot aconseguir una fabricació econòmica?

Quan tenim la primera reunió amb el client hem de saber quin preu objectiu té per a la fabricació del producte, si pot fer inversions per fer utillatges o no (en cas negatiu,  ja ens acotarà molt els tipus de materials que podrem utilitzar).

En el procés de disseny i d’esbossos s’han de fer moltes propostes per agafar inspiració i perquè vagin sortint idees innovadores, però un cop es fa la tria de dissenys s’han d’escollir les que poden tenir possibilitats de ser produïts, s’han d’escollir propostes realistes.

Com a enginyeria de disseny de producte, hem de conèixer molt bé els processos de fabricació que s’utilitzaran a l’hora de fabricar. S’ha de saber que hi ha processos més costos que d’altres però que també donaran més bon resultat final. La comunicació amb el client és fonamental en tot el procés de desenvolupament ja que ha de ser coneixedor dels canvis (sobretot econòmics, que és el que més li preocupa) que pot comportar en el producte acabat.

Per aconseguir una fabricació econòmica o efectiva també és molt important conèixer els fabricants i la seva especialitat. Cada empresa tot i potser ser del mateix sector, té una especialitat i maquinària per fer un tipus de producte, així que conèixer les seves capacitats és cabdal perquè un producte surti a millor preu o amb les característiques desitjades pel client.

Els materials utilitzats també ens poden determinar el preu d’un producte, ser coneixedors de les característiques dels materials, com es treballen i el seu preu és molt important a l’hora de fer un disseny de producte exitós.

Encara que posem a prova totes aquestes premisses, no necessàriament vol dir que aconseguim el preu que el client ens marca ja que hi ha molts factors que determinen el preu d’un producte com: el preu del material, la complexitat del producte, les hores de feina, els processos industrials, la manipulació…és per aquest motiu que a l’hora de posar un preu objectiu, aquest ha de ser realista. Al final és buscar l’equilibri entre un bon preu i un bon producte i sobretot que el client quedi satisfet amb la feina feta, perquè és evident que el bo, bonic i barat no existeix, nosaltres podem fer el possible per a aconseguir-ho.

A Designplast dissenyem sempre posant el focus en la fabricació i sempre busquem estratègies perquè el producte surti el més econòmic possible. Això sí, sense deixar de banda l’estètica, la funcionalitat i la sostenibilitat que són 3 pilars bàsics per aconseguir un bon producte.