POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB

 

Addicionalment, l’empresa disposa d’una página web en la que ha d’incloure la següent política de privacitat i text legal:

 

PROTECCIÓ DE DADES MANUFACTURES DESINGPLAST, S.L.

 

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de  les seves dades personals.

 

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

 

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades per Manufactures Designplast, SL té com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. A més, facilitar-li la informació que ens sol·licita a través dels formularis. Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment exprés que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos / facilitar-nos les seves dades, l’interès legítim del responsable del tractament en mantenir-lo informat sobre els serveis de l’empresa. Destinataris: no es comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi d’això expressament o hi hagi obligació legal. Durada: Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD). L’exercici de drets podrà realitzar-se també sol·licitant-los a: info@designplast.cat

 

AVIS LEGAL LSSI — CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Manufactures Desingplast, SL l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Manufactures Desingplast, SL

CIF: B62078563

Domicili social: C / Figueres, 10-12 1ª2ª 08500 Vic

e-mail: info@designplast.cat

 

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara “els continguts”) a Internet pertanyents a Manufactures Desingplast, SL o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

 

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Manufactures Desingplast, SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no imitatiu, a no emprar-los per:

 

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic

 

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans

 

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògiques de Manufactures Desingplast, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir a difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

 

(iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Manufactures Desingplast, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobes, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Manufactures Desingplast, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Manufactures Desingplast, SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat lntelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Manufactures Desingplast, SL EI USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat lntelectual i Industrial titularitat de Manufactures Desingplast, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Manufactures Desingplast, SL..

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Manufactures Desingplast, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

Manufactures Desingplast, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Manufactures Desingplast, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Manufactures Desingplast, SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

 

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

Manufactures Desingplast, SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS

Manufactures Desingplast, SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Manufactures Desingplast, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

 

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Manufactures Desingplast, SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.