ELS BENEFICIS D’INICIAR ELS PROJECTES EL MES DE SETEMBRE

El temps invertit en desenvolupar un producte des que es conceptualitza fins que arriba al punt de venda és molt divers. Hi ha diferents factors que determinen que un producte pugui arribar al mercat en sis mesos o en dos anys.

Un dels principals factors és la complexitat del producte. Si aquest requereix d’un alt nivell d’exigència tècnica en què hi intervenen diverses disciplines, el temps de desenvolupament es veu prolongat.

El segon factor és la presa de decisions. Generalment les empreses disposen d’una organització jeràrquica, com més gran és l’empresa més pes té aquesta jerarquia. Així que moltes vegades la persona encarregada d’establir contacte amb l’estudi de disseny o enginyeria és un rang intermig i aquest no té un poder decisió definitiu, la presa de decisió definitiva arriba després de moltes reunions amb altres integrants de l’equip o amb els superiors.

El tercer factor és la fabricació, tant d’utillatges com la de producció en sèrie. En aquest cas hi poden haver diverses causes que afectin a la fabricació i en conseqüència una demora del projecte.

  • Una de les causes pot ser una acumulació de projectes per part del fabricant.
  • També pot passar que hi hagi mancança de matèries primeres i no es pugui avançar en la fabricació.
  • Segons quins utillatges, per exemple els motllos d’injecció, tenen un procés de fabricació d’entre 2 i 3 mesos.

Finalment, un últim factor pot ser les modificacions posteriors del disseny. Un cop fet el prototip, es valora si s’han de fer retocs del disseny del producte.

Com es pot observar hi ha diverses causes que poden portar un allargament del desenvolupament d’un producte, però per què és ideal i quins beneficis té començar un mes de setembre a desenvolupar un producte?

Es comença l’últim trimestre de l’any després d’uns temps de desconnexió i s’aprofita per a planificar accions que es portaran a terme l’any següent.

Tot i que com ja s’ha comentat a l’inici un projecte es pot allargar per diferents motius, és bo començar el setembre perquè tota la fase de disseny generalment queda completa abans d’acabar l’any. D’aquesta manera en el transcurs de l’any el producte podrà sortir al mercat.

A més, després d’un temps de desconnexió i de relax està demostrat que es treballa d’una manera més creativa i eficaç, és a dir, el dissenyador estarà molt més inspirat en crear nous projectes i més innovadors.

Així doncs, si una empresa vol tenir un producte o disseny competitiu, innovador i una bona planificació del desenvolupament; el mes de setembre és la millor època de l’any per començar a pensar en promoure la creació d’aquest producte que li farà augmentar les vendes.